Knihovna obsahu SonoSim na vyžádání poskytuje snadno implementovatelné škálovatelné řešení, které bezproblémově integruje výuku ultrazvuku do jakéhokoli čtyřletého vzdělávacího programu lékařské školy. Anatomické a fyziologické moduly jsou ideální pro studenty medicíny v prvním a druhém ročníku, kteří se potřebují naučit sonografickou anatomii souběžně s tradičními kursy hrubé anatomie a fyziologie. Základní klinické moduly pokrývají patologie do větší hloubky a jsou ideální pro studenty medicíny třetího a čtvrtého ročníku ke studiu a hodnocení souběžně s klinickými rotacemi.

Komplexní učební plán lékařské školy

Učení Základy ultrazvuku

Osnovy lékařského vzdělávání SonoSim v současné době nabízejí více než 200 hodin cloudového obsahu pro studenty medicíny, k nimž mají přístup během své vysokoškolské lékařské kariéry.

Standardizované osnovy jsou rozděleny do 33 anatomických a fyziologických modulů a 16 základních klinických modulů, včetně více než 350 praktických výcvikových případů SonoSimulator® v různých základních lékařských tématech.

Každý modul SonoSim® se skládá z didaktických lekcí, hodnocení znalostí a praktických tréninkových případů SonoSimulator®. 

Anatomie a fyziologie

Moduly lékařské školy pro začátečníky

Leg-Venózní: Anatomický a fyziologický modul Leg-Venózní: Anatomický a fyziologický modul
Patka: Modul anatomie a fyziologie Patka: Modul anatomie a fyziologie
Kotník: Modul anatomie a fyziologie Kotník: Modul anatomie a fyziologie
Koleno: Modul anatomie a fyziologie Koleno: Modul anatomie a fyziologie
Kyčel: Modul anatomie a fyziologie Kyčel: Modul anatomie a fyziologie
Ruka a prst: Modul anatomie a fyziologie Ruka a prst: Modul anatomie a fyziologie
Zápěstí: Modul anatomie a fyziologie Zápěstí: Modul anatomie a fyziologie
Loket: Modul anatomie a fyziologie Loket: Modul anatomie a fyziologie
Rameno: Anatomický a fyziologický modul Rameno: Anatomický a fyziologický modul
Páteř: Anatomický a fyziologický modul Páteř: Anatomický a fyziologický modul
Noha-tepna: modul anatomie a fyziologie Noha-tepna: modul anatomie a fyziologie
Cerebrovaskulární: modul anatomie a fyziologie Cerebrovaskulární: modul anatomie a fyziologie
Štítná žláza: modul anatomie a fyziologie Štítná žláza: modul anatomie a fyziologie
Horní dýchací cesty: modul anatomie a fyziologie Horní dýchací cesty: modul anatomie a fyziologie
Arm-Venózní: Anatomický a fyziologický modul Arm-Venózní: Anatomický a fyziologický modul
Arm-Arterial: Anatomy & Physiology Module Arm-Arterial: Anatomy & Physiology Module
Soft Tissue: Anatomy & Physiology Module Soft Tissue: Anatomy & Physiology Module
Úvod do MSK: Modul anatomie a fyziologie Úvod do MSK: Modul anatomie a fyziologie
Renální: Anatomický a fyziologický modul Renální: Anatomický a fyziologický modul
Močový měchýř: modul anatomie a fyziologie Močový měchýř: modul anatomie a fyziologie
Ženská pánev: modul anatomie a fyziologie Ženská pánev: modul anatomie a fyziologie
Šourek: modul anatomie a fyziologie Šourek: modul anatomie a fyziologie
Prostata: modul anatomie a fyziologie Prostata: modul anatomie a fyziologie
Plíce: Modul anatomie a fyziologie Plíce: Modul anatomie a fyziologie
Aorta / IVC: Anatomy & Physiology Module Aorta / IVC: Anatomy & Physiology Module
Srdce: Modul anatomie a fyziologie Srdce: Modul anatomie a fyziologie
Prsa: Modul anatomie a fyziologie Prsa: Modul anatomie a fyziologie
Slezina: Anatomický a fyziologický modul Slezina: Anatomický a fyziologický modul
Pankreas: modul anatomie a fyziologie Pankreas: modul anatomie a fyziologie
Játra: Modul anatomie a fyziologie Játra: Modul anatomie a fyziologie
GI Tract: Anatomy & Physiology Module GI Tract: Anatomy & Physiology Module
Biliární strom: Modul anatomie a fyziologie Biliární strom: Modul anatomie a fyziologie
Nadledviny: modul anatomie a fyziologie Nadledviny: modul anatomie a fyziologie

Základní klinická

Moduly střední lékařské školy

Základy ultrazvuku: Základní klinický modul Základy ultrazvuku: Základní klinický modul
Protokol eFAST: Základní klinický modul Protokol eFAST: Základní klinický modul
Renální: Základní klinický modul Renální: Základní klinický modul
Cévní přístup: Základní klinický modul Cévní přístup: Základní klinický modul
Soft Tissue: Základní klinický modul Soft Tissue: Základní klinický modul
Rychlý ultrazvuk v šoku: základní klinický modul Rychlý ultrazvuk v šoku: základní klinický modul
Plicní: Základní klinický modul Plicní: Základní klinický modul
Oční: Základní klinický modul Oční: Základní klinický modul
OB / GYN: Základní klinický modul OB / GYN: Základní klinický modul
Muskuloskeletal: Core Clinical Module Muskuloskeletal: Core Clinical Module
Intestinální / biliární: Základní klinický modul Intestinální / biliární: Základní klinický modul
FAST Protocol: Základní klinický modul FAST Protocol: Základní klinický modul
Kardiologie: Základní klinický modul Kardiologie: Základní klinický modul
Močový měchýř: Základní klinický modul Močový měchýř: Základní klinický modul
Aorta / IVC: Základní klinický modul Aorta / IVC: Základní klinický modul
Dýchací cesty: základní klinický modul Dýchací cesty: základní klinický modul

Ukázkové obrysy kurzu

Základy ultrazvuku pro začátečníky

Základy ultrazvuku: Základní klinický modul

 • Lekce: Úvod
  • Zveřejnění studentům
  • Úvod do základů ultrazvuku
  • Základy ultrazvuku
  • Ultrazvuková instrumentace a získávání obrazu
 • Lekce: Základní fyzika ultrazvuku
  • Vlastnosti zvukové vlny
  • Signály pulzního a kontinuálního vlnění
  • Ultrazvukový vlnový přenos
  • Echogenita
  • Ultrazvuková spojovací činidla
  • Ultrazvukové kontrastní látky
 • Lekce: Základy převodníku
  • Frekvence snímače
  • Konvexní pole
  • Lineární fázované pole
  • Lineární sekvenční pole
 • Lekce: Konvence zobrazování
  • Indikátor převodníku
  • Sagitální pohled
  • Příčný pohled
  • Koronální pohled
  • Zobrazovací osy
  • Potvrzení orientace snímače
  • Příprava postupu
  • Ergonomické aspekty
 • Lekce: Zobrazovací artefakty
  • Zobrazovací artefakty
  • Vysoký útlum (čisté stínování)
  • Nízký útlum (zvýšený přenos)
  • Rozptyl plynu (Dirty Shadowing)
  • Lom světla
  • Edge Artifact (Laterální cystické stínování)
  • Dozvuk (Multople Equidistantly Spaced Reflections)
  • Artefakty Comet-Tail a Ring-Down
  • Flíček
  • Mirror Image
  • Artefakt šířky paprsku
  • Artefakty s postranními a roštovými laloky
  • Posunutí rychlosti
  • Dopplerův ultrazvuk
  • Aliasing signálu
  • Aliasing barevného doppleru
  • Barevné dopplerovské artefakty
 • Lekce: Režimy zobrazování
  • Režim 2D nebo B
  • Režim M.
  • Doppler s barevným tokem
  • Doppler s výkonovým tokem
  • Doppler s pulzní vlnou
 • Lekce: Zobrazování v Dopplerově režimu
  • Dopplerův jev
  • Dopplerův posun
  • Dopplerova rovnice
  • Úhel záběru
  • Dopplerovy přístroje
  • Barevný doppler
  • Fyzika barevného Dopplera
  • Barevné dopplerovské zobrazování
  • Barevné dopplerovské a výkonové dopplerovské zobrazování
  • Spektrální dopplerovské přístroje
  • Spektrální Dopplerův graf
  • Spektrální křivka
  • Impulsní vlnové dopplerovské zobrazování
  • Kontinuální vlnové dopplerovské zobrazování
  • Porovnání Dopplerových zobrazovacích režimů
 • Lekce: Provoz ultrazvukového systému
  • Ovládání systému: Hloubka
  • Ovládání systému: Zisk
  • Optimalizace obrazu
  • Ovládání systému: Focal Zone
  • Prostorové rozlišení
  • Časové rozlišení
  • Ohniskové zóny vs. dočasné rozlišení
 • Lekce: Kontrola infekce a biologická bezpečnost
  • Nízkoúrovňová dezinfekce snímače
  • Dezinfekce snímače na vysoké úrovni
  • Sterilizace
  • Ultrazvukové bioúčinky a bezpečnost
  • Standardy zobrazení a výstupu energie ultrazvuku
  • Ultrazvukové bioúčinky a bezpečnost
 • Lekce: Shrnutí
  • Přehled kurzu
Kyčel: Modul anatomie a fyziologie

Hip: Anatomie a fyziologie

 • Lekce: Úvod
  • Zveřejnění studentům
  • Ultrazvuk kyčle
  • Cíle předmětu
 • Lekce: Anatomie a fyziologie
  • Femoroacetabulární kloub
  • Proximální femur
  • Acetabulum a laboratoř
  • Kloubní tobolka a pojivová tkáň
  • Kinematika kyčle
  • Kyčelní svalstvo
  • Přední skupina
  • Boční skupina
  • Fascia Lata & Iliotibial Band
  • Mediální skupina
  • Femorální trojúhelník
  • Synoviální burzy
  • Zadní skupina
  • Femorální a ischiatické nervy
 • Lekce: Sonografická anatomie
  • Přední kyčelní kloub
  • Femorální neurovaskulární svazek
  • Tensor Fasciae Latae a Sartorius
  • Sval Rectus Femoris
  • Skupina adduktorů
  • Transversus Abdominis Muscle & spojená šlacha
  • Gluteální skupina
  • Zadní skupina
 • Lekce: Sonografická technika
  • Výběr a nastavení převodníku
  • Přístupy k umisťování a skenování pacientů
  • Přední kyčelní kloub
  • Iliopsoas Muscle & Tendon
  • Femorální neurovaskulární svazek
  • Tensor Fasciae Latae a Sartorius
  • Rectus Femoris
  • Skupina adduktorů
  • Gluteální skupina
  • Boční skupina
  • Zadní skupina
  • Perly a úskalí
 • Lekce: Shrnutí
  • Přehled kurzu
Renální: Anatomický a fyziologický modul

Renální: Anatomie a fyziologie

 • Lekce: Úvod
  • Zveřejnění studentům
  • Ultrazvuk ledvin
  • Cíle předmětu
 • Lekce: Anatomie
  • Normální renální anatomie
  • Renální parenchyma
  • Renální Hilum
  • Ureters
  • Anatomie močového měchýře
  • Anatomie ledvin: Koronální pohled
  • Anatomie ledvin: Axiální pohledy
  • Anatomie ledvin: Sagitální pohledy
 • Lekce: Fyziologie ledvin
  • Role ledvin
  • Průtok krve ledvinami
 • Lekce: Sonografická anatomie
  • Sonografická anatomie ledvin
  • Sonografická anatomie močového měchýře
 • Lekce: Sonografická technika
  • Výběr snímače
  • Zobrazování pravé ledviny
  • Pravé ledvinové okno
  • Zobrazovací technika: Dlouhá osa
  • Zobrazovací technika: Krátká osa
  • Zobrazování levé ledviny
  • Okno levé ledviny
  • Zobrazovací technika: Dlouhá osa
  • Zobrazovací technika: Krátká osa
  • Průtok krve ledvinami
  • Renální vaskulatura v příčném směru
  • Renální vaskulatura v podélném směru
  • Průtok krve ledvinami
  • Technika zobrazování močového měchýře
  • Ureterální tryskové zobrazování
 • Lekce: Shrnutí
  • Přehled kurzu
Protokol eFAST: Základní klinický modul

Protokol eFAST: Core Clinical

 • Lekce: Úvod
  • Začínáme
  • Zveřejnění studentům
  • Cíl péče o trauma
  • Hodnocení pacienta s traumatem
  • Diagnostický peritoneální výplach
  • Zobrazování pomocí počítačové tomografie (CT)
  • RYCHLÁ zkouška
  • Role RYCHLE
  • Role RYCHLE
  • Zkouška eFAST
  • Hodnocení pneumotoraxu
  • Zkouška eFAST
  • eFAST zkouška
  • Indikace zkoušky eFAST
  • Zkouška eFAST: Už nejen pro břicho
 • Lekce: Anatomie
  • Pravé horní kvadrantové okno
  • Anatomie RUQ
  • Anatomie jater
  • Srdeční okno
  • Srdeční zobrazování
  • Levé horní okénko kvadrantu
  • Anatomie LUQ
  • Pánevní okno
  • Ženská pánev
  • Mužská pánev
  • Vyšetření plic
 • Lekce: Sonografická anatomie a technika
  • Základy převodníku
  • Výběr měniče: konvexní pole
  • Výběr měniče: Lineární fázované pole
  • Výběr měniče: Lineární sekvenční pole
  • Provedení zkoušky eFAST: RUQ Window Technique
  • Okno RUQ
  • Kardiální zobrazování: subxiphoidní okno
  • Subxiphoidní okno
  • Kardiální zobrazování: parasternální okno
  • Parasternální dlouhé okno (PLAX)
  • Okno levého horního kvadrantu (LUQ)
  • Okno LUQ
  • Pánevní zobrazování: Suprapubické okno
  • Suprapubické okno: Příčný pohled
  • Mužská pánev: Příčný pohled
  • Ženská pánev: Příčný pohled
  • Mužská pánev: Sagitální pohled
  • Ženská pánev: Sagitální pohled
  • Suprapubické okno
  • Vyšetření plic
  • Pleurální znamení "Posuvné plíce".
  • Hodnocení plic
  • Normální vzor plic
  • Vyloučení pneumotoraxu
  • Zobrazovací doplňky
  • Role zobrazování v režimu M
  • Interpolace obrazu v režimu M
  • Pravidlo Pneumothorax
 • Lekce: Tipy pro zobrazování a úskalí
  • Tip pro zpracování obrázků: Zrcadlový artefakt
  • Úskalí zobrazování: Epikardiální tukový polštář
  • Imaging Pitfall: Perikardiální sraženina
  • Zobrazovací úskalí: Žaludeční bublina
  • Falešný-Lung Point
  • Tip na zobrazování plic
 • Lekce: Případové studie
  • Blunt Trauma: Plná srdeční zástava
  • Kardiální zobrazování: velký perikardiální výpotek
  • Srdeční tamponáda: nouzová torakotomie
  • Bodná rána do hrudníku
  • Kardiální zobrazování: velký perikardiální výpotek
  • Blunt Trauma: Auto vs. chodec (Suprapubic Window)
  • Blunt Trauma: Pád z výšky (suprapubické okno)
  • Bodná rána do hrudníku a břicha (okno RUQ)
  • Transmediastinální střelná rána (srdeční zobrazování)
  • Blunt Trauma: Collision Motor Vehicle (okno RUQ)
  • Blunt Trauma (okno RUQ)
  • Blunt Trauma (okno LUQ)
  • Blunt Trauma (okno RUQ)
  • Blunt Trauma: Auto vs. chodec (Suprapubic Window)
  • 24letý muž při menší nehodě motorového vozidla
 • Lekce: Shrnutí
  • Přehled kurzu
OB / GYN: Základní klinický modul

OB / GYN: Základní klinický modul

 • Lekce: Úvod
  • Zveřejnění studentům
  • Pánevní ultrazvuk
 • Lekce: Pánevní anatomie
  • Pánevní anatomie (Sagitální pohled)
  • Pánevní anatomie (axiální pohled)
  • Pánevní anatomie (koronální pohled)
 • Lekce: Zobrazovací techniky
  • Zobrazovací techniky
  • Transabdominální technika
  • Endovaginální technika
 • Lekce: Transabdominální technika
  • Transabdominální technika
  • Transabdominální (Sagitální pohled)
  • Objem močového měchýře a transabdominální sagitální pohled
  • Transabdominal (příčný pohled)
 • Lekce: Endovaginální technika
  • Endovaginální technika
  • Příprava snímače
  • Polohování pacienta
  • Orientace snímače
  • Optimalizace obrazu
  • Zobrazování v Sagittal-Plane
  • Technika skenování
  • Případová studie: Zadní tekutina Cul-de-Sac Free
  • Zobrazování v koronální rovině
  • Ovariální zobrazování
  • Zobrazovací technika
  • Případová studie: Normální vaječníky
 • Lekce: Embryologie
  • Embryologie
  • implantace
  • Embryologický vývoj
  • Intrauterinní těhotenství
  • Double Decidual Sac Sign
  • Fetální srdeční aktivita
  • Vývoj plodu v prvním trimestru
 • Lekce: Patologické stavy
  • Úvahy o ultrazvuku prvního trimestru
  • Ultrazvukové cíle prvního trimestru
  • Brzy IUP
  • Případová studie: Brzy IUP
  • Živé IUP
  • Případová studie: Živé IUP
  • Neurčitý IUP
  • Abnormální IUP
  • Případová studie: Abnormální IUP
  • Mimoděložní gestace: Sonografické znaky
  • Případová studie: Mimoděložní těhotenství
  • Případová studie: Podezření na mimoděložní těhotenství
  • Znamení ohně
  • Případová studie: Definitivní mimoděložní těhotenství
  • Případová studie: Podezření na mimoděložní těhotenství
  • Případová studie: Cornuate Ectopic
  • Případová studie: Heterotopické těhotenství
  • Případová studie: Složitá adnexální mše
  • Neurčité těhotenství
  • Úloha úrovně beta-lidského choriového gonadotropinu (β-hCG)
 • Lekce: Případové studie
  • Případová studie: Intrauterinní zařízení
  • Případová studie: Intrauterinní zařízení a těhotenství
  • Případová studie: Cysta žlutého tělíska
  • Případová studie: Hemoragická ovariální cysta
  • Případová studie: Ovariální cysty s volnou tekutinou
  • Případová studie: Ovariální cysta (transabdominální pohled)
  • Případová studie: Molární těhotenství
 • Lekce: Shrnutí
  • Shrnutí

Další informace o tréninkovém řešení pro ultrazvuk SonoSim

    Kontaktujte nás