SonoSim s hrdostí uvádí na trh nejkomplexnější online učební osnovy pro výcvik ultrazvuku, jaké kdy byly vydány, aby pomohly nemocnicím a ošetřovatelským programům poskytovat vysoce kvalitní a standardizované vzdělávání.

Nyní je k dispozici komplexní vzdělávací program pro ošetřovatelství

Ultrazvukový simulátor pro balíček OB-GYN

SonoSim zahajuje více než 36 hodin komplexního výcviku sester pro ultrazvuk, který je speciálně navržen tak, aby poskytoval základní znalosti a dovednosti nezbytné pro úspěšnou integraci aplikací ultrazvuku do klinické praxe.

Standardizované učební osnovy jsou rozděleny do 12 modulů SonoSim, včetně 95 praktických tréninkových případů SonoSimulator® v celé řadě základních témat, jako je ultrazvuk močového měchýře a periferní žilní kanylace vedená ultrazvukem.

Každý modul SonoSim se skládá z didaktických lekcí, hodnocení znalostí a praktických tréninkových případů SonoSimulator® s využitím údajů o skutečných pacientech.

Obrysy modulu

Základy ultrazvuku: Základní klinický modul

Základy ultrazvuku: Základní klinický modul

 • Lekce: Úvod
  • Zveřejnění studentům
  • Úvod do základů ultrazvuku
  • Základy ultrazvuku
  • Ultrazvuková instrumentace a získávání obrazu
 • Lekce: Základní fyzika ultrazvuku
  • Vlastnosti zvukové vlny
  • Signály pulzního a kontinuálního vlnění
  • Ultrazvukový vlnový přenos
  • Echogenita
  • Ultrazvuková spojovací činidla
  • Ultrazvukové kontrastní látky
 • Lekce: Základy převodníku
  • Frekvence snímače
  • Konvexní pole
  • Lineární fázované pole
  • Lineární sekvenční pole
 • Lekce: Konvence zobrazování
  • Indikátor převodníku
  • Sagitální pohled
  • Příčný pohled
  • Koronální pohled
  • Zobrazovací osy
  • Potvrzení orientace snímače
  • Příprava postupu
  • Ergonomické aspekty
 • Lekce: Zobrazovací artefakty
  • Zobrazovací artefakty
  • Vysoký útlum (čisté stínování)
  • Nízký útlum (zvýšený přenos)
  • Rozptyl plynu (Dirty Shadowing)
  • Lom světla
  • Edge Artifact (Laterální cystické stínování)
  • Dozvuk (Multople Equidistantly Spaced Reflections)
  • Artefakty Comet-Tail a Ring-Down
  • Flíček
  • Mirror Image
  • Artefakt šířky paprsku
  • Artefakty s postranními a roštovými laloky
  • Posunutí rychlosti
  • Dopplerův ultrazvuk
  • Aliasing signálu
  • Aliasing barevného doppleru
  • Barevné dopplerovské artefakty
 • Lekce: Režimy zobrazování
  • Režim 2D nebo B
  • Režim M.
  • Doppler s barevným tokem
  • Doppler s výkonovým tokem
  • Doppler s pulzní vlnou
 • Lekce: Zobrazování v Dopplerově režimu
  • Dopplerův jev
  • Dopplerův posun
  • Dopplerova rovnice
  • Úhel záběru
  • Dopplerovy přístroje
  • Barevný doppler
  • Fyzika barevného Dopplera
  • Barevné dopplerovské zobrazování
  • Barevné dopplerovské a výkonové dopplerovské zobrazování
  • Spektrální dopplerovské přístroje
  • Spektrální Dopplerův graf
  • Spektrální křivka
  • Impulsní vlnové dopplerovské zobrazování
  • Kontinuální vlnové dopplerovské zobrazování
  • Porovnání Dopplerových zobrazovacích režimů
 • Lekce: Provoz ultrazvukového systému
  • Ovládání systému: Hloubka
  • Ovládání systému: Zisk
  • Optimalizace obrazu
  • Ovládání systému: Focal Zone
  • Prostorové rozlišení
  • Časové rozlišení
  • Ohniskové zóny vs. dočasné rozlišení
 • Lekce: Kontrola infekce a biologická bezpečnost
  • Nízkoúrovňová dezinfekce snímače
  • Dezinfekce snímače na vysoké úrovni
  • Sterilizace
  • Ultrazvukové bioúčinky a bezpečnost
  • Standardy zobrazení a výstupu energie ultrazvuku
  • Ultrazvukové bioúčinky a bezpečnost
 • Lekce: Shrnutí
  • Přehled kurzu
Úvod do ultrazvukových procedur

Úvod do procedur vedených ultrazvukem: Modul procedur

 • Lekce: Úvod
  • Zveřejnění studentům
  • Odmítnutí odpovědnosti
  • Úvod do ultrazvukových procedur
  • Pozadí
  • Výhody
  • Přehled literatury
  • Indikace
  • informovaný souhlas
 • Lekce: Základní požadavky
  • Technické požadavky
  • Rozvoj psychomotorických dovedností
  • Zpoždění procedurálních dovedností
 • Lekce: Obecné úvahy
  • Předběžné plánování
  • Ergonomické aspekty
  • Postupy prevence infekce
  • Nízkoúrovňová dezinfekce snímače
  • Dezinfekce snímače na vysoké úrovni
  • Výběr akustického spojovacího gelu
  • Sterilizace a prevence infekce
 • Lekce: Příprava postupu
  • Výběr snímače
  • Typy převodníků
  • Zobrazovací okna a optimalizace
  • Rozpoznávání a interpretace zobrazování
  • Ultrazvukové zobrazovací roviny
  • Složitost postupu
  • In-Plane vs. Out-of-Plane Vizualizační techniky
  • Statické vs. dynamické vedení obrazu
  • Přístupy jednoho nebo dvou operátorů
  • Výběr jehel a vodítka
 • Lekce: Sonografická technika
  • Orientace obrazu a převodníku
  • Průzkum regionální anatomie
  • Manipulace snímače a nástroje
  • Zobrazovací doplňky
  • Artefakty obrázků
  • Perly a úskalí
 • Lekce: Shrnutí
  • Přehled kurzu
Periferní venózní přístup

Periferní venózní přístup: Postupy

 • Lekce: Úvod
  • Začínáme
  • Zveřejnění studentům
  • Odmítnutí odpovědnosti
  • Pozadí
  • Výhody
  • Přehled literatury
  • Případová studie
 • Lekce: Regionální anatomie
  • Žilní hrubá anatomie
  • Hluboké žíly horní končetiny
  • Paže hluboké žíly
  • Hluboké žíly předloktí
  • Cefalická žíla
  • Bazilika
  • Povrchové žíly předloktí
  • Ruční povrchové žíly
 • Lekce: Sonografická anatomie
  • Sonografická žilní anatomie
  • Venózní ventily
  • Periferní žíla: Sonografické charakteristiky
  • Venózní průtok: Spontánní
  • Venózní průtok: Respirofázický
  • Venózní průtok: Valsalvův manévr
  • Venózní průtok: jednosměrný a rozšiřitelný
  • Sonografická anatomie: měkká tkáň
  • Sonografická anatomie: měkká a tvrdá tkáň
  • Sonografická anatomie: sval
  • Sonografická anatomie: šlacha
  • Sonografická anatomie: Nervy
 • Lekce: Příprava postupu
  • Předběžné plánování
  • Polohování stroje a těla
  • Výběr snímače
  • Proveďte průzkumové skenování
  • Optimalizace obrazu
  • Hodnocení plavidla: Stlačitelnost
  • Hodnocení plavidla: Detekce trombu
  • Barevné a výkonové dopplerovské zobrazování
  • Impulsní vlnové dopplerovské zobrazování
  • Aseptická technika
  • Výběr akustického spojovacího gelu
  • Aplikace škrtidla
  • Výběr angiokatetru
  • Místní anestezie
 • Lekce: Sonografická technika
  • Potvrďte orientaci obrazu a snímače
  • Výběr plavidla: Střední předloktí až střední paže
  • Lokalizace nádoby: Distální předloktí
  • Orientace snímače
  • Zobrazovací přístupy a vizualizační techniky
  • Krátká osa: Vizualizace mimo rovinu
  • Long Axis: In-Plane Visualization
  • Přechod z krátké na dlouhou osu po umístění žíly
  • Dlouhá osa: Přístup v rovině
  • Výběr místa vpichu jehlou
  • Komplikace a řízení
 • Lekce: Technické tipy a úskalí
  • Úskalí: Nadměrný tlak snímače
  • Tip: Vycentrujte cílovou loď
  • Úskalí: Venózní stan
  • Úskalí: Backwalling plavidla
  • Tip: Jehlové švihání
  • Tip: Přesná a pacientská manipulace s jehlami
  • Tip: Manipulace s katetrem
  • Tip: Technika záchrany při odběru katétru
  • Tip: Technika odběru katetru a proplachu
  • Tip: Lokalizace jehly
  • Úskalí: Vytěsnění
  • Tip: Weby, kterým se musíte vyhnout
 • Lekce: Shrnutí
  • Krátká osa: Vizualizace mimo rovinu
  • Dlouhá osa: Přístup v rovině
  • Antecubital a předloktí žíly
  • Žíly předloktí a rukou
  • Antecubital Fossa žíly
  • Kanylace antecubitalů
  • Žíly předloktí
  • Kanylace žíly předloktí
  • Žíly nadloktí
  • Případová studie jedna
  • Případová studie dvě
  • Závěry
Arm-Arterial: Anatomy & Physiology Module

Paže-tepna: Anatomie a fyziologie

 • Lekce: Úvod
  • Zveřejnění studentům
  • Arteriální ultrazvuk horní končetiny
  • Cíle předmětu
 • Lekce: Anatomie
  • Normální anatomie cévy
  • Tepny vs. žíly
  • Arteriální hrubá anatomie: horní končetina
  • Arteriální anatomie: Arm
  • Arteriální anatomie: Předloktí
  • Arteriální anatomie: ruka
  • Povrchové žíly předloktí
  • Ruční povrchové žíly
  • Venózní ventily
 • Lekce: Arteriální fyziologie
  • Oběhový systém
  • Dynamika průtoku krve
  • Role tepen
  • Regulátory arteriálního průtoku
 • Lekce: Sonografická anatomie
  • Sonografická anatomie
  • Sonografická arteriální anatomie
  • Režimy zobrazování toku: barevný a výkonový doppler
  • Režimy zobrazování toku: Doppler s pulzní vlnou
  • Arteriální dopplerovské křivky
 • Lekce: Sonografická technika
  • Výběr snímače
  • Zobrazování tepen horní končetiny
  • Dopplerovské arteriální zobrazování
  • Zobrazování podklíčkové tepny
  • Zobrazování axilární tepny
  • Zobrazování brachiální tepny
  • Zobrazování zápěstních tepen
  • Zobrazovací tepny rukou
  • Zobrazovací digitální tepny
  • Perly a úskalí
 • Lekce: Shrnutí
  • Shrnutí
Arm-Venózní: Anatomický a fyziologický modul

Arm-Venózní: Anatomie a fyziologie

 • Lekce: Úvod
  • Zveřejnění studentům
  • Ultrazvuk žilní horních končetin
  • Cíle předmětu
 • Lekce: Anatomie
  • Žilní hrubá anatomie: horní končetina
  • Hluboké žíly horní končetiny
  • Paže hluboké žíly
  • Hluboké žíly předloktí
  • Paže povrchové žíly: hlavová žíla
  • Paže povrchové žíly: bazilika
  • Povrchové žíly předloktí
  • Ruční povrchové žíly
  • Venózní ventily
 • Lekce: Venózní fyziologie
  • Role žil
  • Determinanty venózního toku
  • Venózní kapacita
  • Svalové a respirační pumpy
 • Lekce: Sonografická anatomie
  • Sonografická žilní anatomie
  • Venózní ventily
  • Vlastnosti žíly
  • Venózní průtok: Spontánní
  • Venózní průtok: Respirofázický
  • Venózní průtok: Valsalvův manévr
  • Venózní průtok: jednosměrný a rozšířitelný
 • Lekce: Sonografická technika
  • Výběr snímače
  • Zobrazovací technika
  • Zobrazení s krátkou osou
  • Zobrazení s dlouhou osou
  • Zobrazování digitálních žil
  • Zobrazovací žíly na ruce
  • Zobrazovací žíly předloktí
  • Zobrazovací žíly paží
  • Zobrazování podpažních a podklíčkových žil
  • Barevné dopplerovské a výkonové dopplerovské zobrazování
  • Impulsní vlnové dopplerovské zobrazování
  • Perly a úskalí
 • Lekce: Shrnutí
  • Přehled kurzu
Soft Tissue: Anatomy & Physiology Module

Soft-Tissue: Anatomy & Physiology

 • Lekce: Úvod
  • Zveřejnění studentům
  • Ultrazvuk měkkých tkání
  • Úvod do kurzu
  • Cíle předmětu
 • Lekce: Anatomie a fyziologie
  • Anatomie měkkých tkání
  • Histofyziologie: Integument
  • Histofyziologie: pojivová tkáň
  • Kosterní sval
  • Šlachy a aponeurózy
  • Ligaments
  • Fascia
  • Tepny a žíly
  • Nervy
 • Lekce: Sonografická anatomie
  • Měkká tkáň
  • Fascia
  • Sval (krátká osa)
  • Sval (dlouhá osa)
  • Šlachy
  • Dynamické zobrazování šlach
  • Šlacha (krátká osa)
  • Nervy
  • Tepny a žíly
  • Kost
 • Lekce: Sonografická technika
  • Konvence o zobrazování
  • Ortogonální skenovací rovina
  • Waterbath & Standoff Pad
  • Zobrazování barevného toku
  • Doppler s pulzní vlnou
  • Perly a úskalí: anizotropní artefakt
 • Lekce: Shrnutí
  • Přehled kurzu
Močový měchýř: modul anatomie a fyziologie

Močový měchýř: Anatomie a fyziologie

 • Lekce: Úvod
  • Zveřejnění studentům
  • Ultrazvuk močového měchýře
 • Lekce: Anatomie
  • Anatomie močového měchýře
  • Sagitální mužská anatomie
  • Sagitální ženská anatomie
  • Axiální CT obrázek: Muž (Superior Bladder)
  • Axiální CT obrázek: Muž (střední měchýř)
  • Axiální CT obrázek: Muž (dolní měchýř)
  • Axiální CT obrázek: Žena (Superior Bladder)
  • Axiální CT snímek: Žena (střední měchýř)
  • Axiální CT snímek: Žena (dolní měchýř)
  • Koronální CT snímek: Muž (přední měchýř)
  • Koronální CT snímek: Muž (střední měchýř)
  • Koronální CT snímek: Muž (zadní měchýř)
  • Koronální CT snímek: Žena (přední měchýř)
  • Koronální CT snímek: Žena (střední měchýř)
  • Koronální CT snímek: Žena (zadní měchýř)
  • Sagitální CT obrázek: Muž (měchýř střední čáry)
  • Sagitální CT snímek: Žena (měchýř střední čáry)
 • Lekce: Fyziologie močového měchýře
  • Skladování a uvolnění
  • Dodržování
  • Močení
 • Lekce: Sonografická anatomie
  • Sonografický vzhled: měchýř
 • Lekce: Sonografická technika
  • Výběr snímače
  • Artefakty obrázků
  • Zadní akustické vylepšení
  • Artefakt dozvuku
  • Sonografie močového měchýře
  • Příčný pohled
  • Případová studie XNUMX: Příčný pohled (mužská pánev)
  • Případová studie jedna: Sagitální pohled (mužská pánev)
  • Případová studie dvě: Příčný pohled (ženská pánev)
  • Případová studie dvě: Sagitální pohled (ženská pánev)
  • Případová studie tři: Sagitální pohled (ženská pánev)
  • Případová studie tři: Sagitální pohled (Prázdný měchýř)
 • Lekce: Měření objemu močového měchýře
  • Močová retence
  • Měření objemu močového měchýře
  • Případová studie čtyři: Měření objemu močového měchýře
  • Případová studie čtyři: Měření zbytkového objemu po vyprázdnění
 • Lekce: Shrnutí
  • Perly a úskalí
  • Shrnutí
Močový měchýř: Základní klinický modul

Močový měchýř: Základní klinický modul

 • Lekce: Úvod
  • Zveřejnění studentům
  • Ultrazvuk močového měchýře
 • Lekce: Patofyziologie
  • Muskulatura močového měchýře
  • Skladování a vyhoštění
  • Soulad s močovým měchýřem
  • Micturace
 • Lekce: Normální sonografie močového měchýře
  • Normální sonografie močového měchýře
  • Rozlišení a penetrace
  • Standardní pohledy na močový měchýř
  • Příčný pohled
  • Příčný pohled: Mužská pánev
  • Příčný pohled: Ženská pánev
  • Sagitální pohled: Anatomie ženy
  • Příčně pak Sagitální mužská pánev
  • Sagitální ženská anatomie
  • Transabdominální sagitální pohled
  • Sagitální pohled na ženskou pánev
 • Lekce: Zobrazovací artefakty
  • Artefakty Nízký útlum
  • Artefakty Dozvuky
  • Suprapubické okno
 • Lekce: Případové patologie
  • Abnormální nálezy: Sonografie močového měchýře
  • Mše močového měchýře
  • Sonografický vzhled hmoty močového měchýře
  • Mše močového měchýře
  • Pánevní mše: Hematoma Superior (Cephalad) do močového měchýře
  • Sonografické rysy cystitidy
  • Dětská cystitida
  • Pyogenní nečistoty a kameny
  • Kalkul močového měchýře (kámen)
  • Hematom močového měchýře a katétr Foley
  • Organizovaný hematom močového měchýře
  • Močová retence
  • Divertikulum močového měchýře
  • Prasknutí močového měchýře
  • Ruptura intraperitoneálního měchýře
  • Extraperitoneální prasknutí močového měchýře
  • Částečná obstrukce močovodu
  • Trysky močového měchýře
  • Ženská pánev (Sagitální pohled): Jet močového měchýře
  • Jet močového měchýře ve stupních šedi
 • Lekce: Měření objemu močového měchýře
  • Měření objemu močového měchýře
  • Post-Void zbytkový objem
  • Průvodce krok za krokem: Měření objemu močového měchýře
 • Lekce: Umístění katetru Foley
  • Potvrzení o umístění katétru Foley
  • Suprapubická aspirace močového měchýře
 • Lekce: Ultrazvukem vedená suprapubická katetrizace
  • Procedurální kroky
  • Lokalizace jehly
  • Polohování jehly
  • Monitorujte vizualizaci
  • Suprapubická katetrizace močového měchýře: pohled na krátkou osu
  • Suprapubická katetrizace močového měchýře
 • Lekce: Shrnutí
  • Přehled kurzu
Srdce: modul anatomie a fyziologie

Srdce: Anatomie a fyziologie

 • Lekce: Úvod
  • Zveřejnění studentům
  • Ultrazvuk srdce
  • Cíle předmětu
 • Lekce: Anatomie
  • Anatomie srdce
  • Zobrazovací roviny a anatomické vztahy
  • Vnitřní anatomie
  • Správné srdce
  • Levé srdce
  • Chlopňová anatomie
  • Koronární oběh
 • Lekce: Fyziologie srdce
  • Histofyziologie
  • Jiskrově vodivý systém
  • Srdeční systola
  • Srdeční diastola
  • Levé srdce vs. pravé srdce
 • Lekce: Sonografická anatomie
  • Sonografické charakteristiky
  • Standardní úmluva o zobrazování
  • Anatomické zobrazovací roviny
  • Parasternální pohled na dlouhou osu
  • Apikální čtyřkomorový pohled
  • Subkostální čtyřkomorový pohled
 • Lekce: Sonografická technika
  • Zobrazovací systém Windows
  • Výběr a nastavení převodníku
  • Parasternální okno
  • Parasternální pohled na dlouhou osu
  • Parasternální pohled na dlouhou osu: Shrnutí
  • Parasternální pohled na krátkou osu
  • Parasternální pohled na krátkou osu: střední komora
  • Parasternální pohled na krátkou osu: Srdcová základna
  • Apikální okno
  • Apikální čtyřkomorový pohled
  • Apikální pětikomorový pohled
  • Apikální čtyřkomorový pohled: Shrnutí
  • Subkostální okno
  • Subkostální čtyřkomorový pohled
  • Subkostální čtyřkomorový pohled: Shrnutí
  • Odhad frakce ejekční levé komory
  • Pohyb komorové stěny
  • Barevné dopplerovské zobrazování
  • Ultrazvuk v pohybovém režimu
  • Perly a úskalí
 • Lekce: Shrnutí
  • Shrnutí
Kardiologie: Základní klinický modul

Kardiologie: Základní klinický modul

 • Lekce: Úvod
  • Zveřejnění studentům
  • Echokardiografie v místě péče: Základní principy
  • Anatomické zobrazovací roviny
  • Výběr snímače
  • Definice pohybu snímače
  • Standardní echokardiografická zobrazovací okna a zobrazení
  • Zobrazovací systém Windows
 • Lekce: Konvence zobrazování
  • Konvence o echokardiografii a zobrazovací techniky v místě péče
  • Echokardiografická konvence a alternativní techniky
  • Úmluva o echokardiografii
  • Porovnání techniky
 • Lekce: Parasternální pohled na dlouhou osu
  • Parasternální okno
  • Parasternální pohled na dlouhou osu
  • Parasternální pohled na dlouhou osu: Shrnutí
 • Lekce: Parasternální pohled na krátkou osu: střední komora
  • Parasternální pohled na krátkou osu: střední komora
  • Parasternální pohled na krátkou osu: Souhrn střední komory
 • Lekce: Parasternální pohled na krátkou osu: Základna
  • Parasternální pohled na krátkou osu: Srdcová základna
  • Parasternální pohled na krátkou osu: Souhrn základny srdce
 • Lekce: Apikální čtyřkomorový pohled
  • Apikální okno
  • Apikální čtyřkomorový pohled
 • Lekce: Subkostální čtyřkomorový pohled
  • Subkostální okno
  • Subkostální čtyřkomorový pohled
  • Souhrn získávání obrazu echokardiografie
 • Lekce: Hodnocení IVC a CVP
  • Hodnocení dolní duté žíly (IVC)
  • Posouzení dolní duté jeskyně
  • Posouzení dolní duté žíly a tlaku pravé síně
  • Hodnocení IVC: Normální tlaky pravé síně
  • Hodnocení IVC: Mírně zvýšené tlaky pravé síně
  • Hodnocení IVC: Výrazně zvýšené tlaky pravé síně
  • Hodnocení IVC a klinické rozhodování
 • Lekce: Případové studie
  • Případová studie jedna: Pleuritická bolest na hrudi a hypotenze
  • Přetížení pravé komory
  • Diagnóza: Akutní plicní embolie
  • Případová studie dvě: Dyspneický starší muž
  • Hodnocení perikardiálního výpotku
  • Diagnóza: Srdeční tamponáda
  • Případová studie třetí: Synkopa a hypotenze
  • Odhad frakce ejekční levé komory
  • Případová studie čtyři: Bolest na hrudi a periferní edém
  • Případová studie pět: Slabost
  • Šestá případová studie: Slabost a závratě po dialýze
  • Hodnocení perikardiálního výpotku
  • Případová studie sedm: Pacient doporučen pro abnormální rentgen
  • Perikardiální výpotek vs. pleurální výpotek
  • Osmá případová studie: Náhodné zjištění nebo ne?
  • Perikardiální výpotek vs. Epikardiální tuková podložka
 • Lekce: Shrnutí
  • Užitečnost echokardiografie
Plíce: Modul anatomie a fyziologie

Plíce: Anatomie a fyziologie

 • Lekce: Úvod
  • Zveřejnění studentům
  • Ultrazvuk plic
  • Cíle předmětu
 • Lekce: Anatomie
  • Hrudní dutina
  • Pleurální dutina
  • Normální plicní anatomie
  • Anatomie plic: Dýchací cesty
  • Hrudní anatomie: svaly
  • Průřezová anatomie: horní část hrudníku
  • Průřezová anatomie: Střední horní část hrudníku
  • Průřezová anatomie: dolní horní hrudník
  • Průřezová anatomie: Superior střední hrudník
  • Průřezová anatomie: střední část hrudníku
  • Průřezová anatomie: Superior dolní část hrudníku
  • Průřezová anatomie: Střední dolní část hrudníku
  • Průřezová anatomie: Dolní hrudník
  • Průřezová anatomie: Koronální pohled
  • Průřezová anatomie: Sagittal pravého plic
  • Průřezová anatomie: Sagittal levé plíce
 • Fyziologie plic
  • Výměna plynu
  • Respirační mechanika
  • Plicní a systémový průtok krve
  • Průtok krve parenchymem plic
 • Lekce: Sonografická anatomie
  • Sonografické charakteristiky
  • Sonografická anatomie plic
  • Hemidiafragmy
  • Známky a artefakty plicní sonografie
  • Plicní klouzání
  • Znamení posuvné plíce
  • Plicní pulz vs. plicní klouzání
  • Artefakt A-Line
  • Artefakt linie B
  • Normální vzor plic
 • Lekce: Sonografická technika
  • Výběr snímače
  • Nastavení obrazového filtru
  • Ultrazvuk plic: Umístění snímače
  • Ultrazvukové vyšetření plic
  • Režim M.
  • Barevný a výkonový Doppler
  • Perly a úskalí
 • Lekce: Shrnutí
  • Přehled kurzu
Plicní: Základní klinický modul

Plicní: Základní klinické

 • Lekce: Úvod
  • Začínáme
  • Zveřejnění studentům
  • Plicní ultrasonografie
  • Ultrazvuk plic
  • Známky a artefakty plicní sonografie
  • Modrý protokol
 • Lekce: Anatomie a fyziologie
  • Hrudní dutina
  • Pleurální dutina
  • Normální plicní anatomie
  • Anatomie dýchacích cest
  • Výměna plynu
  • Plicní a systémový průtok krve
 • Lekce: Sonografická anatomie
  • Sonografické charakteristiky
  • Sonografická anatomie plic
  • Hemidiafragmy
  • Známky a artefakty plicní sonografie
  • Plicní klouzání
  • Znamení posuvné plíce
  • Plicní klouzání
  • Plicní pulz vs. plicní klouzání
  • Plicní puls
  • Artefakt A-Line
  • Artefakt linie B
  • Normální vzor plic
 • Lekce: Sonografická technika
  • Výběr snímače
  • Nastavení obrazového filtru
  • Polohování pacienta a sondy
  • Ultrazvukové vyšetření plic
  • Režim M.
  • Role zobrazování v režimu M
  • Interpretace obrazu v režimu M
  • Barevný a výkonový doppler
  • Role barevného a výkonového dopplerovského signálu
 • Lekce: Případové studie: Vyloučení pneumotoraxu
  • Hodnocení pneumotoraxu
  • „Vyloučení“ Pneumotoraxu
  • Umístění snímače s posuvnými plícemi
  • Znamení posuvné plíce
  • Přehled literatury
  • Případová studie One: Right Lung
  • Artefakt A-Line
  • Případová studie One: Left Lung
  • Případová studie dvě: Hypoxemie po intubaci
 • Lekce: Případové studie: Pneumothorax Rule-In
  • „Rozhodující“ Pneumotorax
  • Lung Point
  • Identifikace plicního bodu
  • Případová studie třetí: Pleuritická bolest na hrudi
  • Falešný Lung Point
  • Přehled literatury
 • Lekce: Případové studie: Pleurální výpotek
  • Pleurální výpotek
  • Případová studie Four: Thoracentesis
  • Případová studie pět: Hodnocení velikosti pleurálního výpotku
 • Lekce: Případové studie: Alveolární intersticiální syndrom
  • Alveolární intersticiální syndrom
  • Alveolární intersticiální syndrom: klinické stavy
  • Šestá případová studie: Exacerbace CHOPN
  • Sedmá případová studie: Post-dialýza, dušnost
 • Lekce: Případové studie: Konsolidace plic
  • Konsolidace plic
  • Sonografické funkce pro konsolidaci plic
  • Zobrazovací technika
  • Dynamické vzduchové bronchogramy
  • Hepatizace plic a vzduchové bronchogramy
  • Osmá případová studie: Pneumonie
  • Devět případových studií: Dětská pneumonie
  • Plicní embolie: Role sonografie
 • Lekce: Tipy pro zobrazování a úskalí
  • Perly a úskalí
 • Lekce: Shrnutí
  • Přehled kurzu