SonoSim LiveScan błyskawicznie przekształca żywych ochotników i manekiny w przypadki treningu ultrasonograficznego z rzeczywistymi stanami patologicznymi. W połączeniu z rozwiązaniem SonoSim Ultrasound Training Solution, które integruje treści dydaktyczne na żądanie i ocenę wiedzy, SonoSim LiveScan zapewnia niezrównane doświadczenie szkoleniowe, które umożliwia symulację ultradźwięków przy łóżku w dowolnym miejscu i czasie.

Ulepsz szkolenie przy łóżku i symulację wysokich stawek

SonoSim LiveScan jest idealny do nauczania i oceny, jak dobrze uczący się uwzględniają wyniki badań ultrasonograficznych w podejmowaniu decyzji medycznych podczas standardowych badań pacjentów i obiektywnych ustrukturyzowanych badań klinicznych (OBWE).

Testuj i trenuj w zakresie akwizycji i interpretacji obrazów ultrasonograficznych, w tym rozpoznawania kluczowych anatomicznych punktów orientacyjnych, ważnych artefaktów obrazu oraz zarówno unikalnych, jak i powszechnych patologii.

Livescan_Manekin

Bezproblemowa integracja

Zastosuj tagi

Umieść znaczniki SonoSim LiveScan w wyznaczonych lokalizacjach anatomicznych na ochotnikach lub manekinach.

Zastosuj tagi

Użyj sondy SonoSim LiveScan Probe do skanowania wyznaczonych okien ultradźwiękowych.

Zastosuj tagi

Pozyskuj obrazy USG, interpretuj zmiany patologiczne i stosuj się do podejmowania decyzji medycznych.

Pakiety SonoSim LiveScan

 

Leczenie urazów (eFAST)
Patologie i przypadki

Przypadki opieki pourazowej (eFAST)

 • Nieprawidłowy stan psychiczny (tępy uraz)
 • Fałszywie dodatni hemoperitoneum (tępy uraz)
 • Hemopericardium (uraz penetrujący)
 • Hemoperitoneum i koagulopatia (tępy uraz)
 • Hemoperitoneum (tępy uraz)
 • Hemothorax i hemoperitoneum (tępy uraz)
 • Hemothorax (uraz penetrujący)
 • Uraz pediatryczny (tępy uraz)
 • Odma prężna (tępy uraz)
 • Odma prężna (uraz penetrujący)

Opieka krytyczna (RUSH)
Patologie i przypadki

Przypadki opieki pourazowej (eFAST)

 • Ostry uraz inhalacyjny (tępy uraz)
 • Wstrząs krwotoczny (tępy uraz)
 • Umiarkowana hipotermia (wstrząs hipowolemiczny)
 • Ciężka posocznica związana z zapaleniem płuc
 • Pęknięty tętniak aorty brzusznej (wstrząs krwotoczny)
 • Ciężkie zapalenie żołądka i jelit (wstrząs hipowolemiczny)
 • Ciężka sepsa (zakrzepica żył głębokich)
 • Ciężka posocznica (dystrybucyjny wstrząs hipowolemiczny)
 • Ciężka posocznica powikłana wysiękiem osierdziowym
 • Ciężka posocznica powikłana zapaleniem płuc, kardiomiopatią, IUP
 

Resuscytacja serca
Patologie i przypadki

Przypadki opieki pourazowej (eFAST)

 • Ostre rozwarstwienie aorty wstępującej (tętniak aorty piersiowej)
 • Ostry zespół wieńcowy
 • Anafilaksja
 • Omdlenia sercowe (kardiomiopatia przerostowa)
 • Tamponada serca
 • Niedociśnienie; odwodnienie (brak równowagi elektrolitowej)
 • Masywny zator płucny
 • Aktywność elektryczna bez tętna (hiperkaliemia)
 • Ciężka posocznica z płucnym źródłem zakażenia
 • Odma prężna

Patologie i przypadki neurosonografii noworodków i niemowląt

Przypadki neurosonografii noworodków i niemowląt

 • Złożenie prawej komory bocznej
 • Kolekcja płynu mózgowo-rdzeniowego pozaosiowego
 • Krwotok okołokomorowy prawej i lewej stopnia IV
 • Wodogłowie
  • Rozszerzone komory boczne
  • Rozszerzone trzecie komory
 • Krwotok śródkomorowy
 • Normalne mózgi noworodków
 • Zawał żylny okołokomorowy
 • Torbiel porencefaliczna
 • Krwotok z prawej macierzy zarodkowej
 • Krwotok subependymalny
 • Wentriculomegalia
 

Ciąża we wczesnym stadium
Patologie i przypadki

Przypadki opieki pourazowej (eFAST)

 • Ostre, obliczone zapalenie pęcherzyka żółciowego; groziło poronienie; wykonalny IUP w pierwszym trymestrze
 • Ostre zapalenie osierdzia; wykonalny IUP w drugim trymestrze
 • Ciąża pozamaciczna; złożona lewa masa przydatków; odwodnienie
 • Hemoperitoneum; wstrząs krwotoczny
 • Uropatia zaporowa z kamienia moczowodowego; IUP o niepewnej żywotności
 • Skręt jajnika; ciąża o nieznanej lokalizacji
 • Pęknięta ciąża pozamaciczna
 • Poronienie septyczne powodujące ciężką sepsę
 • Zagrożone poronienie; realna ciąża bliźniacza w pierwszym trymestrze; odwodnienie
 • Mocznicowe zapalenie osierdzia powodujące tamponadę serca; groziło poronienie; IUP w pierwszym trymestrze

Późna ciąża
Patologie i przypadki

Przypadki opieki pourazowej (eFAST)

 • Ostre, obliczone zapalenie pęcherzyka żółciowego; żywotna 31-tygodniowa ciąża
 • Rzucawka; żywotna 35-tygodniowa ciąża
 • Wstrząs krwotoczny; oderwanie łożyska; żywotna 31-tygodniowa ciąża
 • Kardiomiopatia okołoporodowa; żywotna 38-tygodniowa ciąża
 • Odmiedniczkowe zapalenie nerek z uropatią zaporową; żywotna ciąża w 21 tygodniu; prezentacja zamka
 • Odmiedniczkowe zapalenie nerek; ciężka posocznica; realna ciąża 32-tygodniowa
 • Omdlenie; uraz brzucha; realna ciąża 32-tygodniowa
 • Urazowe zatrzymanie akcji serca; żywotna ciąża w 34 tygodniu
 • Krwawienie z pochwy; realna 22-tygodniowa ciąża
 • Wyciek płynu z pochwy; żywotna ciąża w 21 tygodniu; prezentacja zamka
 

Wątrobowo-żółciowe
Patologie i przypadki

Przypadki opieki pourazowej (eFAST)

 • Ostre zapalenie pęcherzyka żółciowego; kamica żółciowa
 • Wodobrzusze
 • Bezobjawowy polip pęcherzyka żółciowego
 • Kamica żółciowa
 • Marskość; kamica żółciowa; łagodna splenomegalia
 • Marskość; powiększenie śledziony
 • Przerzuty do wątroby
 • Marskość wątroby związana z zapaleniem wątroby typu C; kamica żółciowa; powiększenie śledziony
 • Rak trzustki

Układ moczowo-płciowy
Patologie i przypadki

Przypadki opieki pourazowej (eFAST)

 • Guz brzucha
 • Masa nadnerczy
 • Obustronne wodonercze
 • Obustronna kamica nerkowa
 • Wodnopłodność
 • Wodnopłodność; kamica torbielowata
 • Wodnopłodność; kamica moczowodowa
 • Policystyczna choroba nerek
 • Ciężka policystyczna choroba nerek
 • Kamica moczowodowa
 

Okular
Patologie i przypadki

Etui na oczy

 • Podwyższone ciśnienie wewnątrzczaszkowe; papilledema; pseudotumor cerebri
 • Wysokiej jakości odwarstwienie siatkówki
 • Ciało obce wewnątrzgałkowe
 • Zapalenie brodawek
 • Pseudopapilledemia
 • Oderwanie siatkówki
 • Odwarstwienie siatkówki z krwotokiem do ciała szklistego; synereza ciała szklistego
 • Lekko wydatna tarcza optyczna
 • Opuchnięta tarcza nerwu wzrokowego

Informacje SonoSim LiveScan

SonoSim LiveScan to produkt do szkolenia grupowego, który ożywia symulację ultradźwięków. SonoSim LiveScan umożliwia użytkownikom użycie specjalnej sondy do symulacji USG u żywych ochotników lub istniejących manekinów medycznych.

Dzięki przenośnej naturze SonoSim LiveScan jest idealny zarówno do zdalnych, jak i osobistych środowisk uczenia się, działa na laptopie i działa wszędzie tam, gdzie jest połączenie z Internetem. Znaczniki SonoSim Probe i SonoSim LiveScan umożliwiają skanowanie rzeczywistych scenariuszy i patologii. Skorzystaj z dowolnego oprogramowania do wideokonferencji, aby uruchomić zdalną symulację za pomocą SonoSim LiveScan. Instruktorzy mogą również tworzyć własne, unikalne scenariusze szkoleniowe za pomocą chmury SonoSim CaseBuilder.

SonoSim LiveScan może być używany na każdej osobie, z następującymi wyjątkami: Identyfikatorów SonoSim LiveScan NIE wolno używać na osobach z elektronicznym rozrusznikiem serca, wszczepionym kardiowerem-defibrylatorem lub innym wszczepialnym elektronicznym urządzeniem medycznym. Składniki SonoSim LiveScan mogą zakłócać działanie takich urządzeń medycznych. SonoSim LiveScan nie powinien być używany w połączeniu z roztworem ultrasonograficznym Laerdal-SonoSim ani jego manekinami.

Jednorazowe przywieszki dla ludzi są produkowane z hipoalergicznego kleju do skóry i są przeznaczone do jednorazowego użytku. Przywieszki do manekinów wielokrotnego użytku są zaprojektowane tak, aby były zgodne ze standardowymi manekinami do symulacji i objęte 12-miesięczną gwarancją, pod warunkiem przestrzegania zalecanych praktyk użytkowania.

Cienka warstwa tkaniny lub cienki arkusz niemetalicznego materiału zazwyczaj nie będzie zakłócać działania znaczników SonoSim LiveScan. Jednak każdy niemetaliczny materiał grubszy niż dwa milimetry może znacznie pogorszyć działanie etykiety. Każdy metalowy materiał pokrywający znaczniki spowoduje wyłączenie znaczników. Unikaj bezpośredniego, nagłego nacisku na tagi (np. Uderzania, uderzania młotkiem itp.), Ponieważ spowoduje to uszkodzenie delikatnego sprzętu w tagach.

Nie wystawiać przywieszek na działanie wody ani innych płynów (np. Żelu do ultradźwięków), ponieważ nie są one wodoodporne, a płyny mogą utrudniać działanie przywieszek.

Tagi SonoSim LiveScan są objęte opieką SonoSim Care przez 12 miesięcy od daty zakupu. Dzięki SonoSim Care wszelkie wadliwe znaczniki zostaną wymienione bezpłatnie. SonoSim Care nie obejmuje uszkodzeń mechanicznych przywieszek.

Gotowy do odkrywania symulacji wysokich stawek?