Wybierz 1 lub więcej modułów lub wstępnie wybrany pakiet przed przejściem do koszyka.

  • ×moduł do zabiegów stawów barkowo-obojczykowychIniekcja i aspiracja do stawu barkowo-obojczykowego
  • dodaj więcej produktów